Tìm kiếm

Từ khóa nổi bật

Tìm kiếm toàn cục chưa được mở
Chuyển tới nội dung chính

Tổng quan các chủ đề

  • Hướng dẫn Chăm sóc sức khỏe chủ động bằng YHCT Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Kiến thức cơ bản về đau mỏi cổ vai gáy Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Kiến thức cơ bản về đau mỏi cổ vai gáy (07:03) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Tư thế ngồi sai (07:10) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Làm rõ mối liên hệ giữa Tư thế và đau vai gáy (08:17) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Làm rõ mối liên hệ giữa Stress và đau vai gáy (03:53) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Cảm xúc tiêu cực (01:57) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 6: Làm rõ mối liên hệ giữa cảm xúc tiêu cực và đau vai gáy (02:54) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 7: Sử dụng điện thoại sai tư thế (04:58) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 10: Ngủ quá khuya (04:48) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 11: Bấm huyệt, xoa bóp quá khả năng chịu đựng của cơ (04:00) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 12: Tập luyện quá tải (03:16) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 13: Nhìn quá lâu vào 1 điểm (04:18) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Tự massage bằng ngón cái (08:10) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Xoa nóng cổ gáy bằng hai bàn tay (06:06) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Tự bóp gáy bằng hai bàn tay (09:11) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Tự bóp vai từng bên (06:42) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Đấm thông cột sống cổ bằng hai tay (05:12) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài luyện tập 1 Bài kiểm tra
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Tài liệu dùng huyệt cơ bản cho người mới học Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Huyệt là gì (02:48) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Nguyên tắc bấm huyệt (03:46) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Kĩ thuật bấm huyệt (06:28) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Lỗi thường gặp khi bấm huyệt (04:08) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Bấm sai huyệt có sao không? (02:29) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 6: Khi nào không nên bấm huyệt? (02:45) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 7: Huyệt phong trì (11:08) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 8: Huyệt Kiên tỉnh (07:54) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 9: Huyệt Hậu khê (07:49) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 10: Huyệt Ngoại quan (06:17) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài luyện tập 2 Bài kiểm tra
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Đồ hình phản xạ bàn tay Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Nguyên lý của phản xạ học (02:41) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Giới thiệu bản đồ trị liệu bàn tay (03:24) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Giới thiệu kĩ thuật căn bản (10:06) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Giải pháp làm hết đau vai gáy (03:54) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Nguyên lý tập luyện chống đau mỏi (06:40) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2.1: Kéo giãn toàn bộ cột sống cổ (1) (03:31) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2.2: Kéo giãn toàn bộ cột sống cổ (2) (06:38) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Bài tập cằm đôi (08:15) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Bài tập giãn khớp vai (07:49) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Quay cổ tay, cổ chân (12:34) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Điểm bó cơ và kĩ thuật dùng bóng (02:54) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Nguyên lý dùng bóng Tennis trong trị liệu (03:36) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Dùng bóng vùng gáy và vùng vai (02:13) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài luyện tập 3 Bài kiểm tra
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1.1: Kĩ thuật bóp vai chuẩn 100% (1) (05:56) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1.2: Kĩ thuật bóp vai chuẩn 100% (2) (06:03) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2.1: Làm giãn cơ, mềm cơ vùng gáy, vai (1) (05:46) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2.2: Làm giãn cơ, mềm cơ vùng gáy, vai (2) (05:54) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Bài trị liệu 10 phút (03:09) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Ngày thứ nhất - Tự massage, huyệt Phong trì, Hậu khê Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Ngày thứ hai - Tự massage, huyệt Kiên tỉnh, Hậu khê Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Ngày thứ ba - Tự massage, huyệt Ngoại quan, tác động vùng phản xạ cổ gáy trên bàn tay Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Ngày thứ tư - Tự massage, tập luyện, lăn bóng. Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Ngày thứ năm - Lăn bóng, massage vùng phản xạ cổ gáy trên bàn tay Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 6: Ngày thứ sáu - Chăm sóc cho người thân Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 7: Ngày thứ bảy - Tập luyện, thư giãn Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài luyện tập 4 Bài kiểm tra
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài kiểm tra cuối khoá
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
 •      1. Chứng nhận tham gia khóa học

         - Hoàn thành tất cả các bài giảng trong khóa học

       2. Chứng nhận hoàn thành khóa học

         - Hoàn thành tất cả các bài giảng trong khóa học

         - Trả lời đạt tối thiểu 70% số điểm của bài kiểm tra cuối khóa.

         (Lưu ý: Chứng nhận chỉ hiển thị khi học viên hoàn thành các điều kiện tương ứng ở trên)