Tìm kiếm

Từ khóa nổi bật

Tìm kiếm toàn cục chưa được mở
Chuyển tới nội dung chính

Về VMC

Tên tổ chức: Trung tâm Đào Tạo và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng VMC Việt Nam

Tên giao dịch quốc tế : VMC Center for Health Care and Education

Tên viết tắt : Trung tâm VMC Việt Nam

Trung tâm VMC Việt Nam là tổ chức thành viên trực thuộc của Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/03/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ…

Trung tâm VMC Việt Nam hoạt động trên lĩnh vực

  • Tổ chức các hoạt động đào tạo, giao lưu, hội thảo, truyền thông, tư vấn, tập huấn trong nước và quốc tế nhằm áp dụng những kiến thức, kỹ thuật cho phát triển trí tuệ, chăm sóc sức khỏe toàn diện về thể chất, tinh thần cho cộng đồng
  • Liên kết với các trường học, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiến hành thực hiện các chương trình đào tạo và hội thảo có giá trị về việc phát triển trí tuệ cho cộng đồng tại Việt Nam
  • Tuyên truyền lý tưởng và mục tiêu hành động của Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Động viên và tập hợp mọi người tham gia nghiên cứu, đào tạo và phát triển trí tuệ, góp phần vào sự nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe từ tinh thần đến thể chất cho cộng đồng.

Nhiệm vụ

  • Định kì tổ chức các khóa học hướng dẫn cộng đồng ứng dụng những phương pháp chăm sóc sức khỏe chủ động phù hợp với người Việt Nam
  • Thường xuyên tổ chức các cuộc giao lưu – nối kết các nhóm, tổ chức nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe chủ động để cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, học hỏi lẫn nhau và tăng cường sự phát triển trí tuệ và nhận thức về chăm sóc sức khỏe trong tương lai.
  • Khai thác các phương pháp chăm sóc sức khỏe có từ thời xa xưa và các công cụ hỗ trợ hiện đại để triển khai trong nước nhằm nâng cao sức khỏe nhân dân, tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học về nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, cải thiện hành vi xã hội của người Việt Nam…
  • Tham gia vào các hoạt động chung của Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam.

Đối tượng tham gia

  • Người dân ở mọi độ tuổi, nghành nghề muốn hiểu và có thể áp dụng những phương pháp chăm sóc sức khỏe chủ động đơn giản. Từ đó chăm soc cho mình và những người xung quanh
  • Là hội viên chính thức của Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam.
  • Là các cộng tác viên, các nhà nghiên cứu khoa học, Văn hóa, Giáo dục,…các nhà hoạt động xã hội và hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trong và ngoài nước.

Hợp tác

Trung tâm VMC Việt Nam là đối tác độc quyền tiếp nhận chuyển giao công nghệ và phân phối các sản phẩm phát triển dựa trên trí tuệ cổ xưa của các nền văn minh Ai Cập, Maia, Tây Tạng, … của nhà khoa học Nga Valery Uvarov, gồm: Roi phép, lót giầy chèn đồng-kẽm và các sản phẩm kim tự tháp năng lượng khác.