Tìm kiếm

Từ khóa nổi bật

Tìm kiếm toàn cục chưa được mở
Chuyển tới nội dung chính

Tổng quan các chủ đề

  • Giáo viên can thiệp cá nhân tại các cơ sở can thiệp sớm, các trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập, các nhóm lớp giáo dục đặc biệt hoặc giáo viên quan tâm có nhu cầu nâng cao hiệu quả can thiệp cá nhân cho trẻ rối loạn phát triển.

  • Quản lý các cơ sở can thiệp sớm, các trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập, các nhóm lớp giáo dục đặc biệt có nhu cầu nâng cao hiệu quả can thiệp cá nhân cho trẻ rối loạn phát triển.

  • Khóa học chỉ dành cho những học viên đã hoàn thành xong Khóa 3: Xây dựng mục tiêu can thiệp cá nhân cho trẻ rối loạn phát triển.
   • Củng cố một số chương trình can thiệp.

   • Ôn tập phần mục tiêu can thiệp và hành vi mong muốn.

   • Có khung xây dựng kế hoạch can thiệp cá nhân.

   • Xây dựng và thực hiện được quy trình tổ chức một hoạt động trong can thiệp cá nhân.

   • Biết lựa chọn và sử dụng đồ dùng can thiệp hiệu quả.

   • Biết được cách đánh giá kết quả can thiệp.
   • Khoá học được xây dựng dựa trên nhu cầu thưc tế của người học trong việc xác định được các bước để xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân, đặc biệt là quy trình tổ chức hoạt động  can thiệp. Khóa học này bao gồm phần hướng dẫn lý thuyết và làm mẫu xây dựng, thực hiện các mục tiêu cho kế hoạch can thiệp cá nhân. Khóa học cũng giúp học viên ôn tập lại các kiến thức đã học trong khóa 3. Trong đó, chương 1 sẽ là phần hướng dẫn học tập và thông tin khóa học; chương 2 tập trung vào việc xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân; chương 3 sẽ mô tả quy trình can thiệp, hướng dẫn thực hiện từng bước với nhiều video minh họa; Chương 3 cũng chia sẻ với học viên về gợi ý cách đánh  giá kết quả can thiệp của trẻ. Sau khóa học, học viên sẽ thực hiện các câu hỏi và hoàn thành bài tập cuối khóa. Chương 4 sẽ giới thiệu 2 video minh họa toàn bộ quy trình thực hiện một hoạt động.

    Điều kiện học tập: Chỉ dành cho những học viên đã hoàn thành Khóa 3 Xây dựng mục tiêu can thiệp cho trẻ rối loạn phát triển.

    • Ảnh giảng viên

     Thạc sĩ Nguyễn Trọng Dần, cán bộ Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia (NCSE) - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

     Tốt nghiệp khóa đầu tiên chuyên ngành Cử nhân sư phạm Giáo dục Đặc biệt tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng (2004 - 2008),

     Thầy bắt đầu công tác tại NCSE từ năm 2008 với hướng nghiên cứu về trẻ rối loạn phát triển. Thầy là một trong những thành viên chính biên soạn và điều chỉnh Chương trình Chuyên biệt và Sách giáo khoa cho trẻ Khuyết tật trí tuệ của Bộ GD ĐT (2010), Thạc sỹ Phương pháp và lịch sử giáo dục 2012 tại Đại học Sư phạm Hà Nội và Thạc sỹ Khuyết tật học tại Đại học Flinders, Úc năm 2015. Hiện tại, Thầy là Nghiên cứu sinh với luận án Phát triển kĩ năng giao tiếp của phụ huynh với trẻ rối loạn phổ tự kỷ từ 3 đến 4 tuổi.

     Thầy là chủ nhiệm và thành viên chính của nhiều đề tài các Cấp nhà nước, cấp Bộ, các dự án trong và ngoài nước để hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển.

     Thầy đã có nhiều hoạt động thực hành, tập huấn, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên, phụ huynh ở các trung tâm can thiệp sớm, trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập tại Việt Nam. Thầy thực hiện nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn online vì cộng đồng trên Mạng lưới tự kỷ Việt Nam, Trẻ đặc biệt - Cha mẹ tỉnh thức, Blue Light - Đồng hành cùng cha mẹ dạy con tại nhà....

      • Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ rối loạn phát triển Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Giới thiệu khóa học và hướng dẫn học tập Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 3: Ôn tập một số kiến thức Khóa 3: Xây dựng mục tiêu can thiệp cá nhân cho trẻ rối loạn phát triển Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Kế hoạch giáo dục cá nhân là gì? Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Ý nghĩa của kế hoạch giáo dục cá nhân Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 3: Căn cứ xây dựng và Các yếu tố cơ bản của kế hoạch giáo dục cá nhân Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 5: Một số mẫu kế hoạch giáo dục cá nhân Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 6: Gợi ý mẫu kế hoạch giáo dục cá nhân Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài luyên tập 1 Bài kiểm tra
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Điều kiện thực hiện hoạt động Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Gợi ý các bước thực hiện hoạt động (Phần 1) Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 3: Gợi ý các bước thực hiện hoạt động (Phần 2) Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 4: Những lưu ý khi thực hiện hoạt động Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 5: Gợi ý đánh giá kết quả của hoạt động can thiệp Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài luyên tập 2 Bài kiểm tra
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Phần 1: Video minh họa can thiệp trẻ dưới 3 tuổi (Phần 1) Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Kế hoạch giáo dục cá nhân - Mẫu 1 Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Kế hoạch giáo dục cá nhân - Mẫu 2 Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Kế hoạch giáo dục cá nhân - Mẫu 3 Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài kiểm tra cuối khoá
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
     • 1. Chứng nhận tham gia khóa học

      • Hoàn thành tất cả các bài giảng trong khóa học

      2. Chứng nhận hoàn thành khóa học

      • Hoàn thành tất cả các bài giảng trong khóa học
      • Trả lời đạt tối thiểu 70% số điểm của bài kiểm tra cuối khóa.