Tìm kiếm

Từ khóa nổi bật

Tìm kiếm toàn cục chưa được mở
Chuyển tới nội dung chính

Tổng quan các chủ đề

  • Giáo viên can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phát triển
  • Giáo viên hòa nhập và phụ huynh  chăm sóc cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ, trì hoãn phát triển hoặc tự kỷ, khuyết tật trí tuệ
  • Học viên nhận biết được các cơ sở cơ bản để xây dựng mục tiêu can thiệp như chương trình chuẩn mầm non, chương trình chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật trí tuệ cấp tiểu học, chương trình từng bước nhỏ, Portage....Biết được cách lựa chọn và cân đối số lượng mục tiêu ở trong các lĩnh vực với nhau, Các kết nối tích hợp nhiều vấn đề trong cùng một mục tiêu; Cách thức chia nhỏ mục tiêu theo hướng hành vi mong muốn đạt được.

   • Khoá học được xây dựng dưa trên nhu cầu thưc tế của người học trong việc lựa chọn chương trình, xây dựng và chia nhỏ các mục tiêu chi tiết trong quá trình can thiệp cá nhân cho trẻ rối loạn phát triển. Khóa học này bao gồm phần hướng dẫn lý thuyết và làm mẫu xây dựng các mục tiêu cho kế hoạch can thiệp cá nhân. Trong đó, Chương 1 và 2 tập trung vào giới thiệu một số chương trình phổ biến cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, sau đó học viên được hướng dẫn cách lựa chọn và chia nhỏ mục tiêu can thiệp theo hướng hành vi mong muốn. Ở chương cuối, học viên sẽ được hướng dẫn thực hiện mục tiêu của một số lĩnh vực như vận động tinh, nhận thức hoặc cảm nhận xã hội....Cuối khóa học, học viên sẽ thực hiện các bài tập trắc nghiệm và làm bài thi cuối khóa.

    • Ảnh giảng viên

     Thạc sĩ Nguyễn Trọng Dần, cán bộ Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia (NCSE) - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

     Tốt nghiệp khóa đầu tiên chuyên ngành Cử nhân sư phạm Giáo dục Đặc biệt tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng (2004 - 2008),

     Thầy bắt đầu công tác tại NCSE từ năm 2008 với hướng nghiên cứu về trẻ rối loạn phát triển. Thầy là một trong những thành viên chính biên soạn và điều chỉnh Chương trình Chuyên biệt và Sách giáo khoa cho trẻ Khuyết tật trí tuệ của Bộ GD ĐT (2010), Thạc sỹ Phương pháp và lịch sử giáo dục 2012 tại Đại học Sư phạm Hà Nội và Thạc sỹ Khuyết tật học tại Đại học Flinders, Úc năm 2015. Hiện tại, Thầy là Nghiên cứu sinh với luận án Phát triển kĩ năng giao tiếp của phụ huynh với trẻ rối loạn phổ tự kỷ từ 3 đến 4 tuổi.

     Thầy là chủ nhiệm và thành viên chính của nhiều đề tài các Cấp nhà nước, cấp Bộ, các dự án trong và ngoài nước để hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển.

     Thầy đã có nhiều hoạt động thực hành, tập huấn, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên, phụ huynh ở các trung tâm can thiệp sớm, trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập tại Việt Nam. Thầy thực hiện nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn online vì cộng đồng trên Mạng lưới tự kỷ Việt Nam, Trẻ đặc biệt - Cha mẹ tỉnh thức, Blue Light - Đồng hành cùng cha mẹ dạy con tại nhà....

     .

      • Xây dựng mục tiêu can thiệp cá nhân cho trẻ rối loạn phát triển Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Chương trình giáo dục chuyên biệt cấp tiểu học cho học sinh khuyết tật trí tuệ Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Chương trình Giáo dục Mầm non Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Chương trình Portage Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Giới thiệu khóa học và hướng dẫn học tập Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Những khó khăn xây dựng mục tiêu can thiệp Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Chuẩn phát triển chương trình mầm non Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Chương trình chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật trí tuệ 2010 Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 3: Chương trình từng bước nhỏ Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 4: Chương trình Portage Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài luyện tập 1 Bài kiểm tra
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Khái niệm Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 3: Các điều kiện để xây dựng và thưc hiện mục tiêu Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Lựa chọn mục tiêu Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Hành vi mong muốn Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 3: Các loại hành vi mong muốn Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 4: Thực hành xây dựng một mục tiêu và các hành vi mong muốn đi kèm Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài luyện tập 2 Bài kiểm tra
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài kiểm tra cuối khoá
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
     • 1. Chứng nhận tham gia khóa học

      • Hoàn thành tất cả các bài giảng trong khóa học

      2. Chứng nhận hoàn thành khóa học

      • Hoàn thành tất cả các bài giảng trong khóa học
      • Trả lời đạt tối thiểu 70% số điểm của bài kiểm tra cuối khóa.