Tìm kiếm

Từ khóa nổi bật

Tìm kiếm toàn cục chưa được mở
Chuyển tới nội dung chính

Tổng quan các chủ đề

  • Hướng dẫn Chăm sóc sức khỏe chủ động bằng YHCT Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Hệ hô hấp và phương pháp chăm sóc chủ động Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Hệ hô hấp: vị trí, chức năng (09:55) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Hệ hô hấp trong y học cổ truyền (06:43) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Huyệt đạo, kinh lạc và hệ hô hấp (09:36) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Hệ hô hấp và bàn chân (05:44) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Những ai nên áp dụng phương pháp này (04:32) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Hoạt động, suy nghĩ làm suy yếu hệ hô hấp Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Sử dụng quá nhiều nước lạnh (03:06) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Thức đêm quá nhiều (04:17) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Cảm xúc buồn rầu nguy hiểm hơn bạn nghĩ (04:34) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài luyện tập 1 Bài kiểm tra
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Kĩ thuật 1: Chăm sóc 2 bên cánh mũi (15:17) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Kĩ thuật 2: Tăng lưu thông bạch huyết vùng cổ (12:14) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Kĩ thuật 3: Vùng gáy & trung tâm hô hấp (11:37) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Kĩ thuật 4: Vùng ngực - vừa thư giãn vừa khoẻ phổi (13:01) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Kĩ thuật 5: Vùng nách trước - cội nguồn kinh Phế (12:22) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 6: Kĩ thuật 6: Vùng thắt lưng - cội nguồn nguyên khí (07:01) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 7: Kĩ thuật 7 : Xoa ấm chân - làm ấm Phế (05:25) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài luyện tập 2 Bài kiểm tra
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Tài liệu dùng huyệt cơ bản cho người mới học Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Huyệt là gì (02:46) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Nguyên tắc bấm huyệt(03:45) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Kĩ thuật bấm huyệt (06:27) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Lỗi thường gặp khi bấm huyệt (04:06) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Bấm sai huyệt có sao không? (02:27) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 6: Khi nào không nên bấm huyệt (02:43) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 7: Giới thiệu bộ huyệt đặc hiệu (04:36) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 8: Huyệt làm khoẻ số 1: Hợp cốc (07:13) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 9: Huyệt làm khoẻ số 2: Thái uyên(07:46) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 11: Huyệt làm khoẻ số 4: Phế du (03:09) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Chương 5 Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Huyệt Hậu Khê- tên huyệt và lý giải tác dụng đặc biệt (03:18) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Kĩ thuật tìm huyệt và bấm huyệt Hậu Khê (05:11) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Kết hợp thở và bấm huyệt (04:27) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Tổ hợp huyệt đặc biệt (03:41) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài luyện tập 3 Bài kiểm tra
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bàn chân và bí thuật chăm sóc hệ hô hấp của người Ai cập Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Tư thế chăm sóc bàn chân (05:43) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Kĩ thuật chăm sóc bàn chân cơ bản (08:55) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Chăm sóc bàn chân bằng dụng cụ ở nhà (07:46) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Khởi động ban đầu khi chăm sóc bàn chân (04:43) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Xoa bóp chân và vấn đề của mũi (04:39) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 7: Xoa bóp chân và vấn đề của Amidan (03:50) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 8: Xoa bóp chân và vấn đề của Thanh quản (02:56) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 9: Xoa bóp chân và vấn đề của Phổi (03:35) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 10: Chìa khóa thành công khi chăm sóc bàn chân (04:17) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài luyện tập 4 Bài kiểm tra
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Bài tập 1: Vươn dài cột sống (04:57) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Bài tập 2: Xoay vai (04:07) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Để tập luyện đạt kết quả cao (04:41) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Ngày 1: Xoa bóp Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Ngày 2: Xoa bóp + bấm huyệt Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Ngày 3: Xoa bóp + Tập luyện Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Ngày 4: Tập luyện + Xoa bóp bàn chân Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Ngày 5: Tập luyện + Xoa bóp bàn chân + bấm huyệt Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 6: Ngày 6: Tập luyện + Xoa bóp Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 7: Ngày 7: Tập luyện + bấm huyệt Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài luyện tập 5 Bài kiểm tra
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài kiểm tra cuối khoá
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
 •      1. Chứng nhận tham gia khóa học

         - Hoàn thành tất cả các bài giảng trong khóa học

       2. Chứng nhận hoàn thành khóa học

         - Hoàn thành tất cả các bài giảng trong khóa học

         - Trả lời đạt tối thiểu 70% số điểm của bài kiểm tra cuối khóa.

        (Lưu ý: Chứng nhận chỉ hiển thị khi học viên hoàn thành các điều kiện tương ứng ở trên)