Tìm kiếm

Từ khóa nổi bật

Tìm kiếm toàn cục chưa được mở
Chuyển tới nội dung chính

Tổng quan các chủ đề

  • Hướng dẫn Chăm sóc sức khỏe chủ động bằng YHCT Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Kiến thức cơ bản về mất ngủ Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Mất ngủ là gì? (02:58) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Nguyên nhân gây mất ngủ (04:58) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Đối tượng, yếu tố nguy cơ (02:51) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Các dạng biểu hiện của mất ngủ (02:24) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Trị liệu mất ngủ như thế nào? (03:57) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 6: Y học cổ truyền và mất ngủ (02:35) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Chương 2: Những điều cần biết để có giấc ngủ ngon Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Lúc còn bé rất hiếm khi ta mất ngủ (04:02) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Thân mềm tâm mềm - thân bó tâm bó và ngược lại (03:26) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Não cũng cần có đủ "thức ăn" (02:16) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Tâm trí phải "ở nhà" (04:03) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Cảm xúc: "sóng ở đáy sông" - hãy cẩn thận (04:24) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 6: Cách "giao nhiệm vụ" cho bộ não (03:02) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 7: Âm nhạc, lời nói, hương thơm…và ảnh hưởng nhìn thấy được trong cơ thể (03:34) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Vì sao gọi là massage ngủ ngon? (02:03) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Chuẩn bị nơi massage (02:26) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Chà vùng đỉnh đầu bằng 2 ngón tay (07:42) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Day vuốt mắt (07:03) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Day gáy và thái dương bằng các ngón tay (05:41) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 6: Chà nóng cổ tay (04:19) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 7: Chà xát vùng ngực (08:19) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 8: Ấn vùng hõm nách (05:14) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 9: Xoa nóng bụng dưới (05:15) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 10: Chà nóng vùng thắt lưng (04:21) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 11: Miết dọc 2 bên xương ống chân (04:31) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 12: Xát lòng bàn chân (04:08) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Kiến thức cơ bản về huyệt vị Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Huyệt là gì (02:48) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Nguyên tắc bấm huyệt(03:46) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Kĩ thuật bấm huyệt (06:28) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Lỗi thường gặp khi bấm huyệt (04:08) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Bấm sai huyệt có sao không? (02:29) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 6: Khi nào không nên bấm huyệt (02:45) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 7: Lưu ý quan trọng khi dùng huyệt (03:39) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 8: Cách tăng hiệu quả khi dùng huyệt (04:06) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài luyện tập 1 Bài kiểm tra
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Chương 5: Bấm huyệt giúp ngủ ngon (P1) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Huyệt Ấn đường (04:56) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Huyệt Đản trung (04:45) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Phối hợp 2 huyệt (03:42) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Cách tăng hiệu quả khi dùng huyệt (05:11) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Chương 6: Bấm huyệt giúp ngủ ngon (P2) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Huyệt Trung quản (02:43) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Huyệt Khí hải (01:59) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Sử dụng huyệt Phong phủ (03:02) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Sử dụng Trung quản + Khí hải (03:04) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 6: Sử dụng 3 huyệt cùng với nhau (02:22) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Chương 7: Bấm huyệt giúp ngủ ngon (P3) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Huyệt Ngoại quan (07:33) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Huyệt Đản trung (04:45) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Kĩ thuật phối hợp 3 huyệt (06:17) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài luyện tập 2 Bài kiểm tra
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Ngày thứ nhất: Massage 2 lần sáng tối Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Ngày thứ hai: Massage 2 lần sáng tối Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Ngày thứ ba: Sáng massage, tối dùng Bấm huyệt ngủ ngon (1) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Ngày thứ tư: Sáng massage, tối dùng Bấm huyệt ngủ ngon (1) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Ngày thứ năm: Sáng massage, tối dùng Bấm huyệt ngủ ngon (2) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 6: Ngày thứ sáu: Sáng massage, tối dùng Bấm huyệt ngủ ngon (2) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 7: Ngày thứ bảy: Sáng massage, tối dùng Bấm huyệt ngủ ngon (3) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài luyện tập 3 Bài kiểm tra
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài kiểm tra cuối khoá
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
 •      1. Chứng nhận tham gia khóa học

         - Hoàn thành tất cả các bài giảng trong khóa học

       2. Chứng nhận hoàn thành khóa học

         - Hoàn thành tất cả các bài giảng trong khóa học

         - Trả lời đạt tối thiểu 70% số điểm của bài kiểm tra cuối khóa.

        (Lưu ý: Chứng nhận chỉ hiển thị khi học viên hoàn thành các điều kiện tương ứng ở trên)