Tìm kiếm

Từ khóa nổi bật

Tìm kiếm toàn cục chưa được mở
Chuyển tới nội dung chính

Tổng quan các chủ đề

  • Khóa học dành cho Cha mẹ, người chăm sóc cho trẻ RLPT (Rối loạn phát triển)
  • Giáo viên dạy học sinh RLPT và những người quan tâm muốn có thêm kiến thức về chăm sóc trẻ RLPT.
  • Khóa học bao gồm các phần lí thuyết liên quan đến từ trong tiếng Việt và đặc điểm ngôn ngữ của trẻ RLPT. Những chiến lược cụ thể (có video minh họa) để học viên dễ dàng áp dụng dạy từ đơn cho trẻ RLPT. Sau khóa học, học viên sẽ nắm được những kiến thức và kĩ năng như sau:

   • Về kiến thức:

   - Học viên sẽ hiểu được khái niệm từ trong tiếng Việt.

   - Hiểu được đặc điểm vốn từ của trẻ em Việt Nam.

   - Hiểu được đặc điểm ngôn ngữ của trẻ RLPT.

   - Dễ dàng so sánh khả năng ngôn ngữ của trẻ RLPT với trẻ bình thường cùng lứa tuổi về số lượng từ vựng cũng như đặc điểm về từ loại và khả năng hiểu nghĩa của trẻ qua từng giai đoạn.

   - Vai trò của ngôn ngữ đối với trẻ em nói chung, đặc biệt là trẻ RLPT. Sự cần thiết phải dạy ngôn ngữ cho trẻ RLPT bắt đầu bằng những từ đơn.

   • Về kỹ năng: 

   - Lựa chọn những từ phù hợp để cung cấp cho trẻ RLPT. Hiểu khái niệm cũng như những ví dụ cụ thể về từ dễ phát âm, dễ hiểu, gần gũi và liên quan đến sở thích của trẻ.

   - Đưa ra những chiến lược dạy từ đơn cho trẻ RLPT. Trong mỗi bài học sẽ có cả phần lí thuyết cũng như video minh họa cụ thể cho những chiến lược dạy từ đơn cho trẻ RLPT như: Làm mẫu và thường xuyên lặp lại những từ cần dạy cho trẻ; Nói với trẻ mọi nơi mọi lúc, chờ đợi và giảm dần sự trợ giúp; Luôn động viên, khen ngợi trẻ; Dạy trẻ thông qua bài thơ, bài hát, trò chơi…

   • Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. Thông qua hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ con người có thể lĩnh hội các giá trị từ nhận thức, kinh nghiệm đến tri thức của nhân loại. Trong khi đó, ngôn ngữ là rào cản lớn nhất của trẻ rối loạn phát triển. Trong khóa học này với 6 chương, 19 bài cụ thể trong thời lượng khoảng 80 phút chúng tôi sẽ cung cấp cho học viên một số kiến thức nền tảng về ngôn ngữ cũng như đặc điểm ngôn ngữ của trẻ bình thường và trẻ RLPT để học viên có thể hiểu được vai trò của ngôn ngữ đối với con người nói chung trong đó có trẻ RLPT. Với những chiến lược nhằm kích thích trẻ nói từ đơn, có hình ảnh và video minh họa cụ thể học viên dễ dàng hiểu và ứng dụng vào thực tế trị liệu ngôn ngữ cho trẻ RLPT.

    • Giảng viên: ThS - NCS. Nguyễn Thị Giang

     - ThS ngôn ngữ học (Trường ĐHKHXHNV, ĐHQGHN)

     - Cán bộ Viện Ngôn ngữ học (Viện HLKHXHVN)

     - Đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với trẻ rối loạn phát triển

     - Đã thực hiện nhiều đề tài và có nhiều bài viết về ngôn ngữ của trẻ RLPT

      • Dạy trẻ rối loạn phát triển nói từ đơn Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Trẻ rối loạn phát triển trên thế giới và Việt Nam Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 3.1: Khái niệm từ và đặc điểm vốn từ của trẻ em Việt Nam (Phần 1) Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 3.2: Khái niệm từ và đặc điểm vốn từ của trẻ em Việt Nam (Phần 2) Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 5: Vai trò của ngôn ngữ đối với trẻ rối loạn phát triển Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài luyện tập 1 Bài kiểm tra
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Từ dễ phát âm Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Từ dễ hiểu Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 3: Từ gần gũi với trẻ Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 4: Từ liên quan đến sở thích của trẻ Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Lặp lại những từ cần dạy cho trẻ Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Cung cấp vốn từ cho trẻ mọi nơi mọi lúc Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Chờ đợi trẻ nói Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 3: Giảm dần sự trợ giúp cho đến khi trẻ chủ động nói được từ cần dạy Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài luyện tập 2 Bài kiểm tra
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Bằng lời nói và cử chỉ điệu bộ Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Bằng cách đụng chạm thể chất và phần thưởng Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Hướng dẫn trẻ đọc vuốt đuôi lời bài thơ, bài hát Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Cung cấp vốn từ cho trẻ thông qua trò chơi Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài luyện tập 3 Bài kiểm tra
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài kiểm tra cuối khoá
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
     • 1. Chứng nhận tham gia khóa học

      • Hoàn thành tất cả các bài giảng trong khóa học

      2. Chứng nhận hoàn thành khóa học

      • Hoàn thành tất cả các bài giảng trong khóa học
      • Trả lời đạt tối thiểu 70% số điểm của bài kiểm tra cuối khóa.