Tìm kiếm

Từ khóa nổi bật

Tìm kiếm toàn cục chưa được mở
Chuyển tới nội dung chính

Tổng quan các chủ đề

 • Giáo viên can thiệp, phụ huynh và những người quan tâm về trẻ có rối loạn âm lời nói (nói ngọng).

   • Trình bày được vấn đề chung, cơ bản về rối loạn âm lời nói (nói ngọng).
   • Xác định những lỗi phát âm.
   • Lập được chương trình can thiệp phù hợp với khả năng, nhu cầu của trẻ.
   • Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật can thiệp phù hợp với kiểu phát âm sai của trẻ.
   • Biết cách khắc phục triệt để những lỗi phát âm cho trẻ.
   • Khóa học dành cho giáo viên can thiệp và phụ huynh và những  người quan tâm về trẻ có rối loạn âm lời nói/ nói ngọng.

    Khóa học bao gồm các phần lý thuyết, phân tích, ví dụ và các video làm mẫu thực tế, giúp học viên dễ dàng theo dõi và áp dụng trong công việc giúp trẻ phát âm tròn vành, rõ tiếng hơn.

    • Ảnh giảng viên

     Tiến sĩ Lê Thị Tố Uyên -  cán bộ Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia (NCSE) - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

     • Tiến sĩ Ngôn ngữ học (2019) và cử nhân sư phạm Giáo dục Đặc biệt tại Đại học Sư phạm Hà Nội (2013).
     • Cô bắt đầu công tác tại NCSE từ năm 2009 với hướng nghiên cứu về trẻ khuyết tật nghe, nói
     • Cô là tác giả cuốn sách Sự tiếp nhận và biểu đạt hành động cầu khiến của trẻ khiếm khuyết ngôn ngữ (3-6 tuổi), là đồng tác giả của các sách chuyên khảo về ngôn ngữ kí hiệu.
     • Cô là thư kí và thành viên chính của nhiều đề tài cấp Bộ, các dự án trong và ngoài nước để hỗ trợ trẻ khuyết tật nghe, nói.
     • Cô đã có nhiều hoạt động tập huấn, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên, phụ huynh ở các trung tâm can thiệp sớm, hỗ trợ giáo dục hòa nhập tại Việt Nam.
     • Cô là cố vấn chuyên môn cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tâm lí và Phát triển tài Năng NaNa.

      • Bài 1: Hệ thống giải phẫu liên quan đến quá trình tạo âm lời nói Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 3: Âm vị Tiếng Việt Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 4: Phụ âm Tiếng Việt Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 5: Cách phát âm các phụ âm Tiếng Việt Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 6: Nguyên âm tiếng Việt và cách phát âm Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 7: Mối quan hệ giữa âm và chữ Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 9: Rối loạn âm lời nói (nói ngọng) là gì? Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 10: Các kiểu phát âm sai Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Chương 1 - Những vấn đề chung về rối loạn âm lời nói trẻ em Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Âm thanh được tạo ra như thế nào Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Mục đích đánh giá âm lời nói của trẻ Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Kiểm tra cấu trúc, chức năng vùng miệng Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 3: Thang đo độ dễ hiểu lời nói Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 4: Lượng giá âm lời nói trong từ đơn Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 5: Lượng giá âm lời nói trong trong lời kể Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 6: Phân tích kết quả lượng giá Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 7: Tổng hợp kết quả lượng giá Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Chương 2 - Đánh giá rối loạn âm lời nói của trẻ Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Đánh giá cấu trúc, vận động vùng miệng Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh Tiếng Việt Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Lượng giá cấu trúc và vận động miệng Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài luyên tập 1 Bài kiểm tra
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Lựa chọn phương pháp can thiệp phù hợp Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 3: Chuẩn bị phương tiện, đồ dùng, môi trường trong quá trình can thiệp Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Chương 3 - Lập kế hoạch can thiệp cho trẻ có rối loạn âm lời nói Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Kế hoạch giáo dục phát âm Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Chỉnh âm phụ âm đầu bằng phương pháp luyện phát âm âm vị Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Chỉnh âm phụ âm đầu bằng phương pháp sử dụng cặp âm tương phản tối thiểu Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 3: Chỉnh âm cho trẻ phát âm sai âm đệm Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 4: Chỉnh âm nguyên âm đôi Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 5: Chỉnh âm thanh điệu hỏi Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 6: Chỉnh âm thanh điệu ngã Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 7: Chỉnh âm bán âm cuối Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 8: Chỉnh âm phụ âm cuối Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Chương 4 - Can thiệp cho trẻ có rối loạn âm lời nói Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài luyên tập 2 Bài kiểm tra
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài kiểm tra cuối khoá
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
     • 1. Chứng nhận tham gia khóa học

      • Hoàn thành tất cả các bài giảng trong khóa học

      2. Chứng nhận hoàn thành khóa học

      • Hoàn thành tất cả các bài giảng trong khóa học
      • Trả lời đạt tối thiểu 70% số điểm của bài kiểm tra cuối khóa.