Tìm kiếm

Từ khóa nổi bật

Tìm kiếm toàn cục chưa được mở
Chuyển tới nội dung chính

Tổng quan các chủ đề

 • Giáo viên can thiệp sớm, Giáo viên hòa nhập và phụ huynh trẻ chậm phát triển ngôn ngữ, trì hoãn phát triển hoặc tự kỷ, khuyết tật trí tuệ

  • Sau khóa học, học viên sẽ có các kĩ năng:

   • Kĩ năng quan sát hứng thú, khó khăn của trẻ
   • Sắp xếp môi trường tạo cơ hội giao tiếp
   • Lựa chọn và sử dụng đồ dùng, đồ chơi
   • Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với mức độ phát triển của trẻ
   • Kĩ năng lựa chọn mục tiêu phù hợp với mức độ của trẻ
   • Từng bước tăng mức độ chơi, mức độ tham gia của trẻ để phát triển khả năng tương tác và ngôn ngữ
   • Kĩ năng làm việc cùng trẻ trong các hoạt động sinh hoạt và vui chơi hằng ngày nhằm tăng cường kĩ năng tương tác, luân phiên, ngôn ngữ hiểu và ngôn ngữ diễn đạt.
   • Kĩ năng và thực hành tổ chức một số trò chơi
   • Khóa học dành cho giáo viên can thiệp và phụ huynh những người cần học các kĩ năng chơi tương tác với trẻ có rối loạn phát triển như trẻ rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ, tăng động giảm chú ý, khuyết tật trí tuệ hoặc chậm nói đơn thuần. Từ các kĩ năng trêm, giáo viên và phụ huynh xây dựng các nền tảng của phát triển ngôn ngữ tiền lời nói như chú ý chung, luân phiên, lần lượt, chờ đợi và hiểu biết của trẻ nhằm nâng cao hiệu quả can thiệp sớm, phát triển tương tác xã hội cho trẻ có hoặc có nguy cơ rối loạn phát triển.

    Khóa học bao gồm các phần lý thuyết, phân tích, ví dụ và các video làm mẫu thực tế, giúp học viên dễ dàng theo dõi và áp dụng trong công việc hằng ngày với trẻ có rối loạn phát triển.

    •  Ảnh giảng viên    Thạc sĩ Nguyễn Trọng Dần, cán bộ Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia (NCSE) - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

          Tốt nghiệp khóa đầu tiên chuyên ngành Cử nhân sư phạm Giáo dục Đặc biệt tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng (2004 - 2008),

          Thầy  bắt đầu công tác tại NCSE từ năm 2008 với hướng nghiên cứu về trẻ rối loạn phát triển.

          Thầy là tác giả Chương trình Chuyên biệt về Sách giáo khoa cho trẻ Khuyết tật trí tuệ của Bộ GD ĐT (2010), Thạc sỹ Phương pháp và lịch sử giáo dục 2012 tại Đại học Sư phạm Hà Nội và Thạc sỹ Khuyết tật học tại Đại học Flinders, Úc.

          Thầy là chủ nhiệm và thành viên chính của nhiều đề tài các Cấp nhà nước, cấp Bộ, các dự án trong và ngoài nước để hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển.

          Thầy đã có nhiều hoạt động tập huấn, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên, phụ huynh ở các trung tâm can thiệp sớm, hỗ trợ giáo dục hòa nhập tại Việt Nam. Thầy thực hiện nhiều khóa  đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn online vì cộng đồng trên Mạng lưới tự kỷ Việt Nam, Trẻ đặc biệt - Cha mẹ tỉnh thức, Blue Light - Đồng hành cùng cha mẹ dạy con tại nhà.....

      • Kỹ năng chơi tương tác với trẻ rối loạn phát triển Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Giới thiệu khóa học và hướng dẫn học tập Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Những khó khăn khi chơi cùng trẻ rối loạn phát triển Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Đặc điểm cảm giác, tri giác của trẻ rối loạn phát triển Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Những quan sát ban đầu với trẻ để chơi cùng Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Chơi người người Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 3: Chơi đơn giản Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 4: Chơi kết hợp Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 5: Chơi tưởng tượng Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 6: Chơi tưởng tượng nâng cao Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Không tham gia Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Chỉ tập trunng vào đồ vật Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 3: Chơi song song Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 4: Tham gia chung Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Ngôi nhà giao tiếp Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Các giai đoạn phát triển ngôn ngữ Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 3: Mục đích của giao tiếp Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài luyện tập 1 Bài kiểm tra
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Khái niệm và bản chất của chơi tương tác Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Nguyên tắc CHB và Các từ khóa của chơi tương tác Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Quan sát thời điểm để bắt đầu Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Cho trẻ lựa chọn đồ dùng, đồ chơi, hoạt động Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 3: Bắt chước hành động, lời nói của trẻ Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 4: Luân phiên, lần lượt Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Sắp đặt môi trường Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Tư thế tương tác Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 3: Nét mặt, giọng điệu Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 5: Sử dụng giai điệu trong tương tác với trẻ Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 6: Sử dụng các trò chơi người người Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 7: Khen ngợi bằng nhiều cách khác nhau Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Lặp lại quy trình chơi Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 3: Thêm bước mới vào quy trình, nâng cao mức độ chơi Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài luyện tập 2 Bài kiểm tra
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài kiểm tra cuối khoá
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
     • 1. Chứng nhận tham gia khóa học

      • Hoàn thành tất cả các bài giảng trong khóa học

      2. Chứng nhận hoàn thành khóa học

      • Hoàn thành tất cả các bài giảng trong khóa học
      • Trả lời đạt tối thiểu 70% số điểm của bài kiểm tra cuối khóa.