Tìm kiếm

Từ khóa nổi bật

Tìm kiếm toàn cục chưa được mở
Chuyển tới nội dung chính

Tổng quan các chủ đề

  • Phụ huynh trẻ có nguy cơ rối loạn phát triển độ tuổi nhà trẻ
  • Giáo viên mầm non, đặc biệt là ở lớp lứa tuổi nhà trẻ
  • Những người quan tâm đến rối loạn phát triển
   • Kiến thức cơ bản về rối loạn phát triển
   • Các dấu hiệu cờ đỏ của từng dạng rối loạn đặc thù
   • Tên một số công cụ sàng lọc và phát hiện sớm
   • Các kĩ năng cơ bản của việc phỏng vấn, tìm hiểu thông tin từ phụ huynh
   • Khóa học cung cấp cho học viên có các kiến thức, kĩ năng cơ bản trong nhận dạng, phát hiện sớm trẻ có rối loạn phát triển bao gồm trẻ rối loạn phố tự kỷ, trẻ khuyết tật trí tuệ, trẻ rối loạn giao tiếp, trẻ tăng động giảm chú ý..... thông qua việc tìm hiểu khái niệm, các dấu hiệu cờ đỏ, tên các bộ công cụ sàng lọc sớm, phát hiện sớm từ đó áp dụng cho trẻ, tại cơ sở giáo dục mầm non để có  hướng hỗ trợ chuyên sâu giúp trẻ phát triển sớm hòa nhập.

    •  Ảnh giảng viên    Thạc sĩ Nguyễn Trọng Dần, cán bộ Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia (NCSE) - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

          Tốt nghiệp khóa đầu tiên chuyên ngành Cử nhân sư phạm Giáo dục Đặc biệt tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng (2004 - 2008),

          Thầy  bắt đầu công tác tại NCSE từ năm 2008 với hướng nghiên cứu về trẻ rối loạn phát triển.

          Thầy là tác giả Chương trình Chuyên biệt về Sách giáo khoa cho trẻ Khuyết tật trí tuệ của Bộ GD ĐT (2010), Thạc sỹ Phương pháp và lịch sử giáo dục 2012 tại Đại học Sư phạm Hà Nội và Thạc sỹ Khuyết tật học tại Đại học Flinders, Úc.

          Thầy là chủ nhiệm và thành viên chính của nhiều đề tài các Cấp nhà nước, cấp Bộ, các dự án trong và ngoài nước để hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển.

          Thầy đã có nhiều hoạt động tập huấn, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên, phụ huynh ở các trung tâm can thiệp sớm, hỗ trợ giáo dục hòa nhập tại Việt Nam. Thầy thực hiện nhiều khóa  đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn online vì cộng đồng trên Mạng lưới tự kỷ Việt Nam, Trẻ đặc biệt - Cha mẹ tỉnh thức, Blue Light - Đồng hành cùng cha mẹ dạy con tại nhà.....

      • SÀNG LỌC VÀ PHÁT HIỆN SỚM TRẺ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Giới thiệu khóa học và hướng dẫn học tập Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Dấu hiệu cờ đỏ của trẻ có nguy cơ Rối loạn phổ tự kỷ Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN THEO DSM-5 Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Khái niệm, đặc điểm và chẩn đoán trẻ Rối loạn ngôn ngữ Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Dấu hiệu cờ đỏ của trẻ có nguy cơ rối loạn ngôn ngữ Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài luyện tập 1 Bài kiểm tra
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Khái niệm và tiêu chí chẩn đoán trẻ rối loạn khuyết tật trí tuệ Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Đặc điểm của trẻ bị rối loạn khuyết tật trí tuệ Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Khái niệm, đặc điểm và chẩn đoán trẻ rối loạn tăng động, giảm chú ý Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 1: Khái niệm, đặc điểm và chẩn đoán trẻ rối loạn học tập đặc thù Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài 2: Các dạng rối loạn học tập đặc thù thường gặp Tệp tin
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài luyện tập 2 Bài kiểm tra
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
      • Bài kiểm tra cuối khoá
       Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
     • 1. Chứng nhận tham gia khóa học

      • Hoàn thành tất cả các bài giảng trong khóa học

      2. Chứng nhận hoàn thành khóa học

      • Hoàn thành tất cả các bài giảng trong khóa học
      • Trả lời đạt tối thiểu 70% số điểm của bài kiểm tra cuối khóa.