Tìm kiếm

Từ khóa nổi bật

Tìm kiếm toàn cục chưa được mở
Chuyển tới nội dung chính

Tổng quan các chủ đề

  • Hướng dẫn Chăm sóc sức khỏe chủ động bằng YHCT Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Chương 1: Những kiến thức nhập môn xoa bóp cổ truyền Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Lợi ích của bộ môn xoa bóp cổ truyền Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Chuẩn bị nơi xoa bóp & khi nào không nên làm xoa bóp Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Điều cần nhớ trước khi làm xoa bóp cho mình và người khác Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Chương 2: Xoa bóp cổ truyền và thoái hoá khớp Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Thoái hoá khớp là gì? Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Các nguyên nhân gây ra thoái hoá khớp Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Lợi ích của xoa bóp với khớp bị đang bị thoái hoá Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Xoa bóp và tình trạng lạm dụng thuốc giảm đau xương khớp Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Xoa bóp và các loại máy massage ngày nay Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Chương 3: Chìa khoá thành công cho người mới học xoa bóp Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: 6 điều bình thường đối với người mới học Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: 7 điều thường xuyên đối với người mới học Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài luyện tập 1 Bài kiểm tra
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Khớp gối cấu tạo như thế nào Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Bước 2: Bóp xung quanh gối bằng đầu ngón tay Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Bước 3: Bóp mặt sau gối Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Bước 4: Day bóp mặt trong đùi Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 6: Bước 5: Day đấm mặt ngoài đùi Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 7: Bước 6: Đấm toàn bộ bắp chân Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Bước 7: Day ấn phía trên, bên ngoài khớp gối Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Bước 8: Day ấn phía trên, bên trong khớp gối Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Bước 9: Day ấn phía ngoài khớp gối Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Bước 10: Day ấn phía trong khớp gối Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Bước 11: Day ấn phía dưới, bên ngoài khớp gối Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 6: Bước 12: Day ấn phía dưới, bên trong khớp gối Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 7: Bước 13: Day ấn trực tiếp chõ lõm xương bánh chè Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 8: Bước 14: Đấm vùng thắt lưng Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 9: Bài tự xoa bóp trị đau mỏi gối, tăng dịch nhờn khớp gối Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Bài tập khớp gối 1 Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Bài tập khớp gối 2 Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Bài tập khớp gối 3 Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Bước 1: Day 2 bên đùi bằng gốc bàn tay Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Bước 2: Day 2 bên cẳng chân bằng gốc bàn tay Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Bước 3: Day 2 bên khớp gối bằng gốc bàn tay Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Bước 4: Day 2 điểm ở trên khớp gối Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Bước 5: Day 2 điểm ở ngang khớp gối Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 6: Bước 6: Day 2 điểm ở dưới khớp gối Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 7: Bước 7: Xoa bóp xương bánh chè Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 8: Bài xoa bóp khớp gối cho người thân và bạn bè Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài luyện tập 2 Bài kiểm tra
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài kiểm tra cuối khoá
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
 •      1. Chứng nhận tham gia khóa học

         - Hoàn thành tất cả các bài giảng trong khóa học

       2. Chứng nhận hoàn thành khóa học

         - Hoàn thành tất cả các bài giảng trong khóa học

         - Trả lời đạt tối thiểu 70% số điểm của bài kiểm tra cuối khóa.

        (Lưu ý: Chứng nhận chỉ hiển thị khi học viên hoàn thành các điều kiện tương ứng ở trên)