Tìm kiếm

Từ khóa nổi bật

Tìm kiếm toàn cục chưa được mở
Chuyển tới nội dung chính

Tổng quan các chủ đề

  • Hướng dẫn Chăm sóc sức khỏe chủ động bằng YHCT Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Tại sao nên chủ động chăm sóc dạ dày? Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Tại sao nên chăm sóc chủ động Dạ dày (06:05) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Các nguyên nhân gây đau dạ dày theo Y học truyền thống (04:04) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Nguyên lý chăm sóc dạ dày chủ động (13:48) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Dạ dày sự liên hệ với hệ thống huyệt đạo (02:49) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 6: Dạ dày và vùng cột sống liên quan (04:39) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 7: Dạ dày và vùng cơ bắp liên quan (04:49) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 8: Lòng bàn chân và chăm sóc dạ dày chủ động (02:38) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 9: Lòng bàn tay và chăm sóc dạ dày chủ động (02:18) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Tại sao xoa bóp lại giúp Dạ dày khoẻ lên Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Tại sao xoa bóp lại giúp Dạ dày khoẻ lên (05:56) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Những kĩ thuật xoa bóp cơ bản (07:40) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Lỗi thường gặp trong xoa bóp làm khoẻ dạ dày (08:32) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Xoa bóp vùng mặt (09:30) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Xoa bóp vùng ngực (09:37) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 6: Xoa bóp vùng bụng (06:40) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 7: Xoa bóp vùng mạng sườn (10:55) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 8: Xoa bóp vùng cẳng chân (06:26) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 9: Xoa bóp mu bàn chân (04:57) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 10: Bài xoa bóp toàn diện làm khoẻ dạ dày Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài luyện tập 1 Bài kiểm tra
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Tài liệu dùng huyệt cơ bản cho người mới học Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bấm huyệt chăm sóc dạ dày chủ động Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Huyệt là gì (02:47) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Nguyên tắc bấm huyệt (03:46) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Lỗi thường gặp trong bấm huyệt (04:08) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Các huyệt nổi tiếng có khả năng làm khoẻ dạ dày (04:02) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 6: Kĩ thuật bấm huyệt Trung quản (11:52) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 7: Huyệt Túc tam lý: vị trí và tác dụng (04:06) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 8: Kĩ thuật bấm huyệt Túc tam lý (05:05) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 9: Huyệt Nội quan: vị trí và tác dụng (07:14) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 10: Kĩ thuật bấm huyệt Nội quan (06:15) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 11: Huyệt Thái xung: vị trí và tác dụng (05:46) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 12: Kĩ thuật bấm huyệt Thái xung (03:45) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 13: Bài bấm huyệt toàn diện làm khoẻ dạ dày Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 14: Làm gì khi không nhớ huyệt (05:58) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài luyện tập 2 Bài kiểm tra
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bàn chân, bàn tay chăm sóc dạ dày chủ động Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Tư thế chăm sóc bàn chân (05:45) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Kĩ thuật chăm sóc bàn chân cơ bản (08:58) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Chăm sóc bàn chân bằng dụng cụ ở nhà (07:48) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Chăm sóc bàn chân đơn giản nhất (04:45) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Chăm sóc dạ dày chuyên sâu qua bàn chân (05:53) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 6: Chìa khóa thành công khi chăm sóc bàn chân (04:20) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 7: Chăm sóc dạ dày chuyên sâu qua bàn tay (06:44) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Bài tập 1 (04:22) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Bài tập 2 (03:33) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Để tập luyện đạt kết quả cao (03:20) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài luyện tập 3 Bài kiểm tra
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Xử lý khi bị đau cấp tính,đầy bụng,ợ hơi, ợ chua Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Bấm huyệt hợp cốc + Túc tam lý (05:31) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Cảm nhận cơn đau, tìm nguyên nhân tránh tái phát (03:12) Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 1: Ngày thứ nhất: xoa bóp toàn diện làm khoẻ dạ dày Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 2: Ngày thứ hai: Xoa bóp + huyệt Trung quản + huyệt Túc tam lý Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 3: Ngày thứ ba: Xoa bóp + huyệt Nội quan + huyệt Thái xung Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 4: Ngày thứ tư: Tập luyện + Bài bấm huyệt toàn diện Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 5: Ngày thứ năm: Tập luyện + Bấm huyệt + day ấn bàn chân Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 6: Ngày thứ sáu: Tập luyện + Bấm huyệt + day ấn bàn tay Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài 7: Ngày thứ bảy: Ngồi lắng nghe cơ thể và tiếp tục trị liệu Tệp tin
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài luyện tập 4 Bài kiểm tra
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
  • Bài kiểm tra cuối khoá
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: You are not a(n) Khách vãng lai
 •      1. Chứng nhận tham gia khóa học

         - Hoàn thành tất cả các bài giảng trong khóa học

       2. Chứng nhận hoàn thành khóa học

         - Hoàn thành tất cả các bài giảng trong khóa học

         - Trả lời đạt tối thiểu 70% số điểm của bài kiểm tra cuối khóa.

        (Lưu ý: Chứng nhận chỉ hiển thị khi học viên hoàn thành các điều kiện tương ứng ở trên)