VMC ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

Khai giảng chương trình xoa bóp bấm huyệt ngày 25/08/2018

06/01/2021

Thời gian học Xoa bóp bấm huyệt

– Thời gian: Khai giảng ngày 25/08/2018
– Thời lượng: tối đa 25 buổi /Khóa
– Thời gian: Lớp học thứ 7 & chủ nhật. Hoặc học tối 2-4-6 hoặc 3-5-7

Đối tượng giam gia lớp Xoa bóp bấm huyệt

– Cán bộ, nhân viên đang hoạt động dịch vụ Massage, xoa bóp, bấm huyệt trên toàn quốc
– Những người làm dịch vụ tại các các cơ sở y tế thuộc chuyên ngành
– Những người có trình độ THCS trở lên có nhu cầu.
– Những người có nhu cầu mở cơ sở Xoa bóp bấm huyệt

Thông tin liên hệ

– Điện thoại: 0915500256 (Văn phòng đào tạo)
– Email: ytuetinh@gvcn.vn
– Website: ytuetinh.edu.vn