Khung chương trình lớp Xoa bóp Bấm huyệt – Trung cấp y Dược Tuệ Tĩnh HN

06/01/2021

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP XOA BÓP BẤM HUYỆT

Theo chương trình đào tạo KTV Xoa bóp bấm huyệt của Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội, lớp Xoa bóp bấm huyệt là lớp đào tạo chứng chỉ ngắn hạn có thời gian là 20 buổi. Với mục tiêu đặt ra các học viên theo học sẽ có kiến thức về Y học hiện đại và xoa bóp bấm huyệt, có trình độ lý luận và biết ứng dụng những kỹ năng, kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt vào một số bệnh thường gặp tại gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, các học viên phải rèn luyện đạo đức lối sống lành mạnh, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách và quy định về y tế nhà nước. Tác phong làm việc khoa học, công nghiệp, cần cù, cẩn trọng, trung thực trong nghề nghiệp; có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc chuyên môn và thái độ phục vụ người bệnh ân cần, chu đáo.

Buổi Nội dung Số tiết
I.                   PHẦN LÝ THUYẾT 
Khai giảng
1 Giải phẫu – Sinh lý 4
2 Học thuyết âm dương, ngũ hành 4
3 Học thuyết kinh lạc, các huyệt thường dùng 4
4 Lý thuyết XBBH; Các bệnh thường gặp 4
II.               PHẦN THỰC HÀNH
5 Xác định vị trí một số huyệt trên cơ thể theo vùng 4
6 19 thủ thuật XBHB cơ bản 1 4
7 19 thủ thuật XBHB cơ bản 2 4
8 19 thủ thuật XBHB cơ bản 3 4
9 XBBH chữa bệnh đau vai gáy cấp 4
10 XBBH chữa bệnh Viêm quanh khớp vai 4
11 XBBH chữa H/c Cổ vai tay 4
12 XBBH chữa bệnh Đau đầu, mất ngủ 4
13 XBBH chữa bệnh Liệt dây VII NB 4
14 XBBH chữa  bệnh Đau thần kinh tọa 4
15 XBBH chữa bệnh Liệt nửa người 4
16 XBBH chữa bệnh Đau lưng cấp, mạn 4
17 XBBH chữa bệnh Đau khớp gối 4
18 Ôn tập 4
19 Ôn tập 4
20 Thi