VMC ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

Chương trình đào tạo Khóa học Xoa bóp bấm huyệt

06/01/2021

I. Mục tiêu khóa học

1. Về kiến thức:

– Biết một số khái niệm cơ bản về Âm Dương ngũ hành, Hệ kinh lạc, Huyệt
– Biết được định nghĩa, tác dụng, chỉ định và chống chỉ định của phương pháp xoa bóp bấm huyệt.
– Biết được cách làm, vị trí làm, tác dụng của phương pháp xoa bóp bấm huyệt
– Ứng dụng được các động tác xoa bóp bấm huyệt tại mọi vị trí trên cơ thể

2. Về kỹ năng

– Thành thạo các thủ thuật xoa bóp bấm huyệt cơ bản
– Thành thạo bấm huyệt lên một số huyệt thường dùng
– Thành thạo các thủ thuật xoa bóp bấm huyệt lên các vùng khác nhau của cơ thể

II. Chương trình đào tạo:

1. Phần lý thuyết: Tổng 4 ngày – 40 tiết

2. Phần thực hành và tốt nghiệp: 7 ngày -70 tiết

III. Thời gian học và phương pháp giảng dạy

1. Thời gian học:

Khóa học chứng chỉ xoa bóp bấm huyệt trong 2 tháng, vào các ngày thứ 7 trong tuần.

2. Phương pháp giảng dạy:

– Kết hợp cách dạy lý thuyết truyền thống và các tiết thực hành
– Thảo luận nhóm.

3. Đánh giá kết quả khóa học

– Đánh giá trong khóa học:
+ Làm bài kiểm tra tự luật giữa khóa học và kiểm tra thực hành

– Đánh giá cuối khóa học:
+ Đánh giá về lý thuyết: Thi tự luật
+ Đánh giá về thực hành: Thi thực hành theo chương trình đã học